OPNT ul.Trylińskiego 8/113 (L1) 10-683 Olsztyn

Nasze testy

POLUTEST®

Dyfuzyjny test wskaźnikowy do wykrywania substancji hamujących w mleku wg PN-A-86033 – opracowany i opatentowany w Instytucie Mleczarstwa dyfuzyjny test wskaźnikowy do wykrywania substancji hamujących w mleku o nazwie handlowej Polutest®. Aktualnie oferujemy następujące rodzaje testu :

Polutest® M – do wykrywania antybiotyków

Polutest® MS – do wykrywania antybiotyków i sulfonamidów

 Obydwa testy są jakościowymi, dyfuzyjnymi testami mikrobiologicznymi, w skład których wchodzi suchy preparat oraz odczynnik uwadniający. Wyróżnia je długi okres trwałości (18 miesięcy w warunkach chłodniczych), łatwość wykonania oznaczenia i jednoznaczność odczytu wyników oraz zgodność metody wykrywania antybiotyków i sulfonamidów ze znowelizowaną Polską Normą oraz najnowszymi Dyrektywami Unii Europejskiej.

Oznaczenie polega na uwodnieniu preparatu 0,3 ml odczynnika uwadniającego, naniesieniu próbki badanego mleka w ilości 0,1 ml, inkubacji 3h ± 15 min. dla POLUTEST® M lub 3h 15min. ±  15min. dla POLUTEST® MS w temp. 640C w bloku grzejnym, 650C w łaźni wodnej, bądź 670C w termostacie oraz odczycie wyników na podstawie zmiany barwy wskaźnika wskutek wzrostu szczepu testowego (Bacillus stearothermophilus var. calidolactis.)

 

Polutest® został wysoko oceniony przez FIL – IDF w międzynarodowych badaniach laboratoryjnych w latach 1989-1992. Otrzymał „ATUT 2001” za najlepszy produkt Polski Północno-Wschodniej. Uzyskał pozytywną opinię Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach oraz Certyfikat Jakości Głównego Inspektora Weterynarii Ukrainy.

 

Zakresy wykrywalności naszych testów:

Substancja antybakteryjna MRL µg/cm³ Polutest®   M  µg/cm³ Polutest®   MS  µg/cm³
ANTYBIOTYKI
Penicylina 0,004 0,0024-0,003 0,0024-0,003
Amoxycylina 0,004 0,0024-0,003 0,0024-0,003
Bacytracyna 0,15 0,1-0,2 0,1-0,2
Tetracyklina 0,1 0,1-0,2 0,1-0,2
Chlorotetracyklina 0,1 0,1-0,2 0,1-0,2
Oksytetracyklina 0,1 0,2-0,3 0,2-0,3
Streptomycyna 0,2 0,25-0,5 0,25-0,5
Neomycyna 0,5 0,8-1,0 0,8-1,0
Erytromycyna 0,04 0,4 0,4
Linkomycyna 0,15 0,2-0,3 0,2-0,3
Novobiocyna 0,05 0,1-0,2 0,1-0,2
Kanamycyna 0,15 0,1-0,2 0,1-0,2
Gentamycyna 0,1 0,05-0,1 0,05-0,1
Chloramfenicol 0,0 2,5-4,0 2,5-4,0
SULFONAMIDY  
Sulfametazyna 0,1   0,5-1,0
Sulfadimetoksyna 0,1   0,1-0,25
Sulfatiazol 0,1   0,1-0,25
Sulfadiazyna 0,1   0,25-0,50
Sulfacetamidyna 0,1   0,2-0,6
INNE  
Dapson 0,0   0,05-0,1
Trimethoprim 0,05   0,025-0,04  
PREPARATY FARMACEUTYCZNE    
Syntarpen   0,02 0,02
Vetimast   0,009 0,009
Nafpenzal MC   0,002                    0,002
Lincocin-Forte   0,2                      0,2
Pathozone   0,04-0,05 0,04-0,05
 
Soda kalcynowana   0,2 0,2
Środki uwalniające chlor   0,1-0,2 0,1-0,2
Jod ( jodofory)   0,3-0,4 0,3-0,4
Nadtlenek wodoru   0,008-0,01 0,008-0,01

 

     P O L U T E S T®   M

    SPRZĘT

 1. Blok grzejny 64 ± 1°C
 2. Łaźnia wodna 65 ± 1°C
 3. Cieplarka  67 ±  1°C
 4. Mikropipety 0,1 ml  i  0,3 ml  lub  pipety szklane
 5. Końcówki do  mikropipet
 6. Statywy do  łaźni
 7. Mikro-shaker  do probówek

    WYKONANIE  OZNACZENIA

          1 .  Uwodnienie  preparatu

                 Do  probówki  z  suchym  preparatem  dodać  0,3  ml  odczynnika  uwadniającego dostarczanego  przez  producenta. Natychmiast  wymieszać  przez  kilkakrotne  szybkie  stukanie  w  blat  stołu . Zaleca się  mieszanie  w  mikro-shakerze  do probówek z  jednoczesnym  dodawaniem odczynnika po rozpoczęciu mieszania.  Preparat uwodniony  ma  wygląd  jednolitego  żelu o  barwie  purpurowo- fioletowej.

 

          2 .  Nanoszenie  próbki  mleka

                Na  powierzchnię  żelu  nanieść  0,1  ml  badanego  mleka   o  kwasowości pH 6,6-6,8. Zaleca  się  do  każdej  badanej próbki  mleka  użyć  oddzielną  pipetę  lub  końcówkę  mikropipety . Każdorazowo wykonać  próbę kontrolną  z  zastosowaniem  mleka  wolnego  od  substancji    hamujących . W  przypadku  stosowania  różnych  partii  testu POLUTEST® próbkę kontrolną wykonać  dla  każdej  partii.

         3 . Inkubacja

                Testy  inkubować  w bloku grzejnym o temp. 64°C, łaźni  wodnej  o temp. 65°C  lub  w termostacie o  temperaturze  67°C  do  momentu  zmiany  barwy  próby  kontrolnej  z  purpurowo-fioletowej  na  żółtą  ,  co  trwa  3h ± 15 min. Zaleca  się  inkubację  w   bloku grzejnym .       

 

          4 . Odczyt  wyników

             Po  zakończeniu  inkubacji  wyniki  odczytać  na  podstawie  zabarwienia żelu .

    (+)       barwa  purpurowo-fioletowa  lub  sino-niebieska

                         wskazuje  na  obecność  substancji  hamujących  w  badanym  mleku

             ( – )      barwa  żółta  lub  żółto-kremowa

                         wskazuje  na  brak  substancji  hamujących  w  badanej  próbce  mleka

             ( ± )     barwa  purpurowo-żółta  lub żółto-purpurowa

                         wskazuje na  obecność granicznych  stężeń substancji hamujących.

                     Zaleca się  powtórzenie  oznaczenia .

UWAGA: Uwodniony POLUTEST®(bez naniesionych prób) można przechowywać w warunkach   chłodniczych  (0-60C)   przez 24h  bez obawy o prawidłowość wyników.

 

       P O L U T E S T ®  MS

            SPRZĘT

 1.    Blok grzejny  64 ± 1°C
 2. Łaźnia wodna  65 ± 1°C
 3. Mikropipety 0,1 ml  i  0,3 ml  lub  pipety szklane
 4. Końcówki do  mikropipet
 5. Statywy do  łaźni
 6. Mikro-shaker  do probówek

              WYKONANIE  OZNACZENIA

          1 .  Uwodnienie  preparatu

                 Do  probówki  z  suchym  preparatem  dodać  0,3  ml  odczynnika  uwadniającego dostarczanego  przez  producenta. Natychmiast  wymieszać  przez  kilkakrotne  szybkie  stukanie  w  blat  stołu . Zaleca się  mieszanie  w  mikro-shakerze  do probówek z  jednoczesnym  dodawaniem odczynnika po rozpoczęciu mieszania.  Preparat uwodniony  ma  wygląd  jednolitego  żelu o  barwie  purpurowo- fioletowej.

          2 .  Nanoszenie  próbki  mleka

                 Na  powierzchnię  żelu  nanieść  0,1  ml  badanego  mleka   o  kwasowości  pH 6,6-6,8 Zaleca  się  do  każdej  badanej próbki  mleka  użyć  oddzielną  pipetę  lub  końcówkę  mikropipety . Każdorazowo wykonać  próbę kontrolną  z  zastosowaniem  mleka  wolnego  od  substancji        hamujących . W  przypadku  stosowania  różnych  partii  testu POLUTEST® próbkę kontrolną wykonać  dla  każdej  partii.

         3 . Inkubacja

                Testy  inkubować  w bloku grzejnym o temp. 64°C lub łaźni  wodnej  o temp. 65°C do  momentu  zmiany  barwy  próby  kontrolnej  z  purpurowo-fioletowej  na  żółtą  ,  co  trwa  3h15min ± 15 min.

                Zaleca  się  inkubację  w   bloku grzejnym .       

          4 . Odczyt  wyników

             Po  zakończeniu  inkubacji  wyniki  odczytać  na  podstawie  zabarwienia żelu .

             (+)       barwa  purpurowo-fioletowa  lub  sino-niebieska

                         wskazuje  na  obecność  substancji  hamujących  w  badanym  mleku

             ( – )      barwa  żółta  lub  żółto-kremowa

                         wskazuje  na  brak  substancji  hamujących  w  badanej  próbce  mleka

             ( ± )     barwa  purpurowo-żółta  lub żółto-purpurowa

                         wskazuje na  obecność granicznych  stężeń substancji hamujących.

  Zaleca się  powtórzenie  oznaczenia .

 

UWAGA:  Odczynnik uwadniający przechowywać w temp. 0-60C

Termin ważności odczynnika podany na opakowaniu (3 miesiące)